​Produkter & Tjänster

Bud

Transporter av stycke- och partigods med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.

Lastbil

Transporter av stycke- och partigods med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.

Distribution

Transporter av stycke- och partigods, paketdistribution med eller utan värme och kyla till företag och privat personer. Vihar flera uppdragåt företagskunder som avser intern logistik t ex mellan olika produktionsenheter eller lager.

Fjärrtransporter

Denna tjänst är under uppbyggnad, vi återkommer fortlöpande med informationen angående

utbyggnaden av linjetrafiken och utökning av dess destinationer.

Spedition Lager/magasinering i samband med mässor och utställningar ingår också i vårt tjänsteutbud.

Logistik

Effektiva logistiklösningar kommer att bli allt viktigare i tillväxtregionerna. En växande e-handel kommer också att ställa högre krav på transportföretagen med avseende på leveranstider, service och säkerhet.

Outsourcing

Vi erbjuder "outsourcingtjänster" till företag som vill hyra in en eller flera medarbetare med eller utan fordon under en längre eller kortare tid.

Budtransporter

Budtransporter av stycke- och partigods med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.Under kontorstid (helgfri mån-fre, 8-17) erbjuder vi fyra olika typer av budservice beroende på hur brådskande transporten är. Normalbud för alla vanliga bud, Direktbud för paniksituationer, Ekonomibud då det får ta längre tid och fjärrbud för längre resor. Under övrig tid erbjuder vi Jourbud.

Önskar ni ha fasta turer eller längre transporter anpassar vi dem efter Ert önskemål.

Övrigt

För att ni helt skall kunna koncentrera Er på Era kunder erbjuder vi även andra tjänster som mathämtning, post- och bankärenden, magasinering & lagerhållning, flytthjälp, uppvaktningar etc. Dessa tjänster går även utmärkt att fjärrstyra från annan ort om ni inte själva befinner Er där.

Har ni andra önskemål är vi öppna för förslag!

​De tio budorden

  • ​Budtransporter. Från kuvert till pallgods.
  • Slingbud. Körrutt efter förutbestämd turordning.
  • Turtransporter. Från 1 till 35.000 kg tur/retur.
  • Företagstransporter. Kundens "egen" bil, förses med deras logo.
  • Distribution. Samlastning och distribution av olika kunders gods.
  • Post & Bank. Transporter till och från posten. Bankbud efter beställning.
  • X-personal. Utbildad, erfaren personal kan hyras.
  • EU-transport. Ombesörjer bud över hela Europa.
  • Kyl & Värme. Kyl-, frys- eller värmekrävande godstransporter.
  • Dygnet runt jour. BoxMover AB har alltid öppet. Ledtider kortas och effektivare transporter sparar pengar.

Vi har stor kapacitet som garanterar våra kunder snabb och pålitlig service. Vi löser alla transportproblem.

Lastbilstransporter

Transporter av stycke- och partigods med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.

Under kontorstid (helgfri mån-fre, 8-17) erbjuder vi fyra olika typer av Lastbilservice beroende på hur brådskande transporten är. Normalpall för alla vanliga pall transporter. Direktpall för paniksituationer, Ekonomipall då det får ta längre tid och fjärrpall för längre resor. Under övrig tid erbjuder vi Jourpall.

Önskar ni ha fasta turer eller längre transporter anpassar vi dem efter ert önskemål. För att få bra ekonomi på längre transporter utnyttjar vi Expressgods (f.d. SJ-express), JetPak och SAS Cargo.

För att ni helt skall kunna koncentrera Er på Era kunder erbjuder vi även andra tjänster som mathämtning, post- och bankärenden, magasinering & lagerhållning, flytthjälp, uppvaktningar etc. Dessa tjänster går även utmärkt att fjärrstyra från annan ort om ni inte själva befinner Er där.

Har ni andra önskemål är vi öppna för förslag!

Distrubition

Transporter av stycke- och partigods, paketdistribution med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.

Transporter av stycke- och partigods med eller utan värme och kyla till företag och privat personer.

Under kontorstid (helgfri mån-fre, 8-17) erbjuder vi fyra olika typer av Lastbilservice beroende på hur brådskande transporten är. Normalpall för alla vanliga pall transporter. Direktpall för paniksituationer, Ekonomipall då det får ta längre tid och fjärrpall för längre resor. Under övrig tid erbjuder vi Jourpall.

Vi har flera uppdrag åt företagskunder som avser intern logistik t ex mellan olika produktionsenheter eller lager.

För att ni helt skall kunna koncentrera Er på Era kunder erbjuder vi även andra tjänster som mathämtning, post- och bankärenden, magasinering & lagerhållning, flytthjälp, uppvaktningar etc. Dessa tjänster går även utmärkt att fjärrstyra från annan ort om ni inte själva befinner Er där.

Har ni andra önskemål är vi öppna för förslag!

Transporter av stycke- och partigods, paketdistribution med eller utan värme och kyla till företag och privat personer. Vi har flera uppdrag åt företagskunder som avser intern logistik t ex mellan olika produktionsenheter eller lager.

Fjärrtransporter

Denna tjänst är under uppbyggnad, vi återkommer fortlöpande med informationen angående utbyggnaden av linjetrafiken och utökning av dess destinationer.

För att ni helt skall kunna koncentrera Er på Era kunder erbjuder vi även andra tjänster som mathämtning, post- och bankärenden, magasinering & lagerhållning, flytthjälp, uppvaktningar etc. Dessa tjänster går även utmärkt att fjärrstyra från annan ort om ni inte själva befinner Er där.

Har ni andra önskemål är vi öppna för förslag!

Transporter av stycke- och partigods, paketdistribution med eller utan värme och kyla till företag och privat personer. Vi har flera uppdrag åt företagskunder som avser intern logistik t ex mellan olika produktionsenheter eller lager.

​Fjärrtransporter

Denna tjänst är under uppbyggnad, vi återkommer fortlöpande med informationen angående utbyggnaden av linjetrafiken och utökning av dess destinationer.

Logistik

God logistik = den mest lönsamma vägen mellan två platser.


I en hård konkurrenssituation, där allt fler företag måste minska kostnaderna, ökar betydelsen av säkra och snabba sändningar.

Det handlar om att leveranserna mellan producerande företag och kunderna planeras och genomförs, utan att Ni binder mer kapital än nödvändigt i Ert lager. Samtidigt måste de ske i ett ständigt och effektivt flöde för att hålla kostnaderna på ett minimum. Därför väljer allt fler att låta ett företag som är specialiserat på logistik, ta hand om styrning av flöden, lagerhållning och transport. Det erbjuder BoxMover AB sina uppdragsgivare. Genom att lägga ut ansvaret för transport, lagring, samt styrning av material- och informationsflöden, kan Ni och Ert företag satsa energin på kärnverksamheten. Samtidigt ökar servicenivån och konkurrenskraften. Vi kan ta helt logistikansvar, till exempel lagerhållning, ompackning, distribution, tullklarering, ordermottagning och transport, som vi idag bland annat gör för ett flertal kunder.

Stora vinster att hämtaBoxMover har byggt upp logistikverksamheten under många år. Erfarenheterna har lett fram till lösningar som är anpassade till olika branscher, det stora företaget likaväl som det mindre. Vi använder de senaste och mest effektiva IT-systemen och utvecklar verksamheten kontinuerligt, både när det gäller fysiska transportflöden och samarbetsformer med kunderna. Vi vet att det finns stora vinster att hämta genom att i ett tidigt skede planera och styra den totala logistikkedjan. En effektiv lösning ökar ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft och kan minska dina logistikkostnader med upp 20 - 25%.


Myndigheternas miljöregler skärps nu hela tiden i land efter land. Företagen möter allt större förväntningar och krav från kunder och samarbetspartners om miljöanpassade produkter, metoder och tjänster.BoxMovers kompletta logistikkoncept gör transportledet till en verksam del av dina produkters totala kvalitet. En dimension som redan nu bidrar till våra kunders affärsutveckling och som hela tiden får en allt tyngre roll.​
Ruttplanering

Effektiv ruttplanering handlar om att transportera rätt saker till rätt plats i rätt tid genom att välja kortast möjliga körsträcka. Här är GPS (Global Positioning System) och Mobitexsystemet användbara verktyg. Istället för att skicka ut extrabilar, kan trafikledarna snabbt se exakt var bilarna befinner sig när nya uppdrag kommer in. Sedan är det bara att välja den bil som finns närmast. Det nya transportuppdraget går genom datakommunikation direkt till bilen bl.a. via Mobitex. Därmed undviker vi att köra onödiga mil och minskar miljöbelastningen. Det har effektiviserat vårt arbete med 15%.


Andra nyckelord för att skapa miljöanpassade transportupplägg är samordning, samlastning och att använda outnyttjad kapacitet genom bättre planering. Ett bra exempel är vårt europeiska nätverk. Istället för att ett stort antal fordon avgår från skilda orter och kör godset hela vägen, har vi byggt upp ett antal terminaler där vi samlastar godset. Tack vare det nya systemet lastar bilarna mer än tidigare och därmed minskar kostnaderna och belastningen på miljön.​

Outsourcing

Vi erbjuder "outsourcingtjänster" till företag som vill hyra in en eller flerachaufförer/medarbetare med eller utan fordon under en längre eller kortare tid.

Kunden kan välja mellan att leda och dirigera fordonen eller låta oss ta hand om hela driften. Vi ansvarar för personalen och eventuella bil problem. Blir någon sjuk ordnar vi fram en ersättare direkt´.

​Kontakta oss på tel:  0761 00 55 20​​