Affärsidé

Vad krävs för att bli kund?

För att ansöka om att bli Kund skickas ifylld ansökan, kopia av uppdaterat registreringsbevis från PRV med verksamhetsbeskrivning samt senaste årsredovisning till BoxMover AB (gäller endast vid kundansökan i samband med kreditansökan)

Genom undertecknandet av ansökan godkännes gällande allmänna villkor och därtill hörande beställnings, leverans- och returvillkor som utgör del av avtalet och gäller för samtliga köp av produkter och tjänster från BoxMover AB.

Villkor och rutiner för beställning, leverans och retur

​Vid var tid gällande villkor och rutiner för beställning, leverans och returer tillhandahålls på BoxMover AB´s hemsida på Internet.

Ändring av avtalsvillkor

Allmänna villkor och därtill hörande beställnings-, leverans- och returvillkor gäller tills vidare om annat inte avtalats.

Allmänna villkor

Kontakta oss

​Kontakta oss på tel:  0761 00 55 20​​